Hjælp til Natur & Vildtager

Sammen finder vi den bedste løsning
Gå ikke på kompromis med ejendommens herlighedsværdi, når det perfekte kan opnås. Bredum.dk tilbyder dig kompetent rådgivning og faglig sparring om jagt, natur og vildtpleje og tager altid udgangspunkt i dine drømme og visioner. Jagt, vildt og en varieret natur er nogle af de grundlæggende elementer når arealets herlighedsværdi opfattes og vurderes. Herlighedsværdi skaber ejerglæde og tilfredshed i form af natur og jagtoplevelser. Herlighedsværdi tilfører også din ejendom en kontant belønning i form af en højere salgspris eller bedre jagt.

Vi har mange års erfaring indenfor følgende områder

  • Biotopplaner, naturplaner og inspirationsplaner
  • Levende beplantninger i form af skov, remiser og hegn
  • Søer og vandhuller
  • Jagtforbedringer
  • Vildagre
  • Vildtvenlig landbrugsdrift
  • Vildtvenlig skovdrift
  • Tilskudsmuligheder

 

Du kan få flere oplysninger og vejledning om skovplanter, planter til læplantning, planter velegnet til vildttager, planter til hæk og meget mere, ved at kontakte os.

info@bredum.dk info@bredum.dk for et godt tilbud

Plantning med plantemaskine

Vi har konkurrencedygtige priser på både planter og plantning til den kommende sæson. Vi kan plante efter afdrevet juletræskultur til billige penge og vi benytter en to rækket plantemaskine og kvalitetsmæssigt levere vi de bedste planter.

Såning af Majsarealer eller vildager

En vildtager er med til at forbedre levevilkårene for hele den vilde fauna, og med en velfungerende vildtager får vildtet en ekstra mulighed for føde og/eller dækning. En forudsætning for en vellykket vildtager er et kendskab dels til de forskellige vildtarters krav og dels til de mulige afgrøder og deres indpasning under forskellige forhold, samt korrekt såning. Vi tilbyder tilsåning af vildtager og det gøres med fokus på optimalt vildpleje.