Handelsbetingelser

Definitioner:

Aftalens parter “Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til bredum.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. “Bredum.dk” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling hos bredum.dk og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.
Produktinformation:
På bredum.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til bredum.dk via info@bredum.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på bredum.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra bredum.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til bredum.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og bredum.dk er først indgået, når bredum.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud. Ved speciel ordre (Ordre som ikke er i shoppen og hvor deres gives en specielpris) er aftalen bindende mellem Køber og bredum.dk når køber skriftlig eks. på mail, sms har bekræftet ordren. Alle ordre tillægges fragt og levering, hvis ordren er inkl. leveringt

Betaling:

Alle ordrer medsendes faktura. Betalingsbetingelserne er netto kontant og varen sendes ikke før pengene er modtaget for ordren. Du kan også vælge at afhente ordren på bredum.dk lager adresse.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber med mindre det er frostvare, disse sendes på købers regning og ansvar og ansvaret overgår til køber når produkterne afgår fra Bredum.dks lager.

Reklamation:

Bredum.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til bredum.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til bredum.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Der ydes ikke reklamation og refundering på frostvare.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Bredum.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for bredum.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og bredum.dk.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Bredum.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Bredum.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber. Der er ikke returret på træningsemner til jagthunde og frosset produkter og disse sendes altid på Købers ansvar.

Fortrydelsesret:

Meddeler Kunden bredum.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler bredum.dk det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Der er ikke fortrydelsesret på produkter som er frostvarer.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private via shoppen – det gælder ikke varer/ordre solgt til virksomheder og specielordre/tilbud til privat/virksomheder.

Kurser og aktiviteter:

Alle kurser og aktiviteter som afholdes af bredum.dk er som udgangspunkt bindende tilmelding når betaling for kurset eller aktiviteten er registreret og refundering af kursusgebyr er ikke muligt , med mindre andet er oplyst.

Forbehold for ændringer:

bredum.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:

Misbrug af bredum.dk kan medføre til politianmeldelse.